Skladišta

U koraku sa zahtevima tržišta, pružamo vam kompletnu logističku uslugu: od skladištenja robe, manipulaciju robe, vođenje evidencije...

Razvijena skladišna infrastruktura omogućava nam primenu optimalnih rešenja u skladu sa zahtevima klijenta.

Mi oblikujemo svet logistike

sa jakom namerom da povežemo ljude i robu kroz inovativna i održiva logistička rešenja