Međunarodne selidbe

Ukoliko imate potrebu za preseljenjem na međunarodnom nivou-obratite nam se i kreiraćemo za Vas uslugu po principu “od vrata do vrata”.

  • Organizacija utovara stvari na adresi
  • Priprema dokumentacije i špediterske usluge u uvozu/izvozu
  • Transport drumom, brodom, avionom do odredišta
  • Osiguranje stvari u transportu
  • Operativno praćenje pošiljki

Mi oblikujemo svet logistike

sa jakom namerom da povežemo ljude i robu kroz inovativna i održiva logistička rešenja