Osiguranje robe u transportu

U saradnji sa renomiranim osiguravajućim kućama u zemlji, nudimo Vam i uslugu osiguranja robe u transportu. Premija osiguranja, u ovom slučaju, se obično obračunava u zavisnosti od vrednosti robe, vrste robe, relacije transporta, vrste transportnih sredstava koja se koriste, kao i drugih specifičnih rizika.

Roba u transportu može da se osigura od osnovnih rizika ili od svih rizika koji ugrožavaju robu (All Risks) u prevozu kao i od rizika koji nisu obuhvaćeni predhodnim rizicima.

Roba bi trebalo da bude osigurana najmanje na puni iznos fakture. Ukoliko se dogodi potpuni ili delimičan gubitak ili oštećenje Vaše pošiljke, Vi kao osiguranik, ćete biti u istoj finansijskoj poziciji kao kada bi se Vaš spoljnotrgovinski posao uspešno okončao.

Mi oblikujemo svet logistike

sa jakom namerom da povežemo ljude i robu kroz inovativna i održiva logistička rešenja