Kontakt

Logistics Design d.o.o.
Beograd

tel. fax +381 11 27 57 137
mob. +381 60 130 34 34

office@logisticsdesign.rs
transport@logisticsdesign.rs

Matični broj : 21037567
Poreski broj: 108629484

Mi oblikujemo svet logistike

sa jakom namerom da povežemo ljude i robu kroz inovativna i održiva logistička rešenja